Choose your language:

English
Welsh
French
Italian
Dutch
German
Polish
Spanish
Catalan
Portuguese
Swedish
Danish
Finish
Norwegian
Estonian
Lithuanian
Latvian

© EUROPEAN SOIL AND WATER
ENGINEERING GROUP
Legal mentions
ESWEG PRESENTATION | CASES HISTORY | COMPANY PROFILES | CONTACT | GLOSSARY   

  Üle 25 aasta kogemust nõlvade stabiliseerimises ja erosioonikontrollis, veekogude, jõepervede ja randade kindlustamises, märgalade töötlemises ja pinnavee puhastamises – kõik koondatuna ühe katuse alla.

 

25. augustil 2006. a. Registreeriti Rootsis ettevõte nimega EUROPEAN SOIL AND WATER ENGINEERING GROUP EEIG eesmärgiga saavutada ühine, üleeuroopaline ja globaalne turundusstrateegia, individuaalsete kompetentside ühendamine suurteks projektideks, toodete standardiseerimine ning ühiste uuringute ja süsteemiarenduste elluviimine insenerbioloogia valdkonnas.

Gruppi moodustavateks liikmeteks on AquaTerra Solutions S.A.R.L. (Prantsusmaa), Aquanea (Hispaania), Ökon Vegetationstechnik Gmbh (Saksamaa), Salix River & Wetland Services Limited (Suurbritannia) ja Thulica AB (Rootsi), mis esindavad unikaalseid kompetentse ja kogemusi läbi enam kui 1000 Euroopas läbi viidud projekti..

Infrastruktuuriprojektide mõju keskkonnale on tänapäevaühiskonnas suureks küsimuseks. Fookuses on meetmed, mis aitaksid vältida negatiivset mõju floorale, faunale ja elupaikadele laiemas perspektiivis.

Insenerbioloogia pakub kõikehaaravat hoolivust läbi lahenduste, mille keskmeks on keskkond, tehnika ja ökonoomsus. Tulemuseks on loodusega tasakaalus olevad, tehniliselt ja ökonoomiliselt optimeeritud lahendused.

Uus ettevõte annab oma liikmetele ühiseid ressursse ning esindab suurimat ühendatud kompetentsi Euroopas ja tõenäoliselt kogu maailmas.

Tegevuse suunitlust taolisele koostööle kolleegide vahel EL raames toetab EEIG-määrus 2137/85/EMÜ 1985. a. juulist, mis kehtib Euroopa Majanduse Huvigruppide kohta.