Choose your language:

English
Welsh
French
Italian
Dutch
German
Polish
Spanish
Catalan
Portuguese
Swedish
Danish
Finish
Norwegian
Estonian
Lithuanian
Latvian

© EUROPEAN SOIL AND WATER
ENGINEERING GROUP
Legal mentions
ESWEG PRESENTATION | CASES HISTORY | COMPANY PROFILES | CONTACT | GLOSSARY   

  Vairāk kā 25 gadu laikā iegūtās zināšanas nogāžu stabilizācijas un ūdens straumju izraisītas erozijas kontrolē, upju krastu un krasta līniju apsaimniekošanā, pārmitro zemju un noteces ūdeņu apstrādē, ir apvienotas zem vien jumta.

 

2006. gada 25. augustā Zviedrijā tika nodibināta EUROPEAN SOIL AND WATER ENGINEERING GROUP EEIG ar mērķi īstenot vienotu Eiropas un globālā mārketinga stratēģiju, apvienojot individuālo zināšanu izmantošanu lielos projektos, produktu standartizāciju, kopīgu pētījumu un sistēmu izstrādi bioloģijas inženierzinātņu nozarē.

Dibinātājbiedri ir AquaTerra Solutions S.A.R.L. (Francija), Aquanea (Spānija), Ökon Vegetationstechnik Gmbh (Vācija), Salix River & Wetland Services Limited (Lielbritānija) un Thulica AB (Zviedrija), kuriem ir unikālas zināšanas un pieredze, kas iegūta, realizējot vairāk kā 1000 projektus visā Eiropā.

Ikviens infrastruktūras projekts rada potenciālu kaitējumu apkārtējai videi, tādēļ jau plānošanas procesā nepieciešams ietvert pasākumus, kas perspektīvā samazinātu negatīvo ietekmi uz floru, faunu un vidi kopumā.

Bioloģijas inženierzinātnes piedāvā vienotu redzējumu un risinājumus, kuru realizēšanai tiek izvēlētas vidi, tehniku un ekonomiku prioritējošas sistēmas. Iegūtais rezultāts būs ekonomiski izdevīgi un videi draudz īgi tehniskie projekti.

Jaunais uzņēmums saviem biedriem piedāvā vienotus resursus un lielāko kapacitāti Eiropā un, iespējams, arī pasaulē.

Apvienības mērķi veidot šādu sadarbību starp vairākiem kolēģiem Eiropas Savienībā atbalsta regula Nr. 2137/85 (1985. gada 25. jūlijs) par Eiropas Ekonomisko interešu grupām (EEIG).