Choose your language:

English
Welsh
French
Italian
Dutch
German
Polish
Spanish
Catalan
Portuguese
Swedish
Danish
Finish
Norwegian
Estonian
Lithuanian
Latvian

© EUROPEAN SOIL AND WATER
ENGINEERING GROUP
Legal mentions
ESWEG PRESENTATION | CASES HISTORY | COMPANY PROFILES | CONTACT | GLOSSARY   

  Po vienu stogu susirinko daugiau kaip 25 metus kaupta kompetencija vandens telkiniu, upiu krantu ir pajurio šlaitu sutvirtinimo bei erozijos kontroles garantavimo, taip pat pelkiu ir lietaus vandens išplaunamos dirvos tvarkymo srityse.

 

Siekiant vykdyti bendra rinkodara Europoje ir pasaulyje, apjungti atskiru sriciu kompetencija dideliuose projektuose, standartizuoti gaminius, atlikti bendrus inžinerines biologijos tyrimus ir kurti sistema, 2006 m. rugpjucio 25 d. Švedijoje buvo iregistruota grupe EUROPEAN SOIL AND WATER ENGINEERING GROUP EEIG.

Grupe sudaro šios nares: „AquaTerra Solutions” S.A.R.L. (Prancuzija), „Aquanea (Ispanija), „Ökon Vegetationstechnik” Gmbh (Vokietija), „Salix River & Wetland Servines” Limited (Didž. Britanija) ir „Thulica” AB (Švedija), kuriu kiekvienai yra budinga unikali kompetencija ir patirtis vykdant daugiau kaip 1000 projektu Europoje.

Šiandieninei visuomenei itin rupi, kokia itaka aplinkai padarys vienas ar kitas infrastrukturos projektas. Daug demesio dar planavimo etape skiriama priemonemis, kuriomis galima išvengti neigiamo poveikio florai, faunai ir arealui.

Inžinerines biologijos siulomuose sprendimuose del tausojancio aplinka požiurio parenkamos tokios sistemos, kuriu centre yra aplinka, technika ir ekonomija. Rezultatas – suderinti su gamta techniškai ir ekonomiškai optimizuoti sprendimai.

Nauja bendrove teikia savo narems bendrus išteklius ir atstovauja didžiausius sutelktus pajegumus Europoje, o greiciausiai ir visame pasaulyje.

Tokio bendradarbiavimo siekima tarp kolegu Europos Sajungoje skatina Tarybos reglamentas, EEB Nr. 2137/85, 1985 m. liepos 1 d. del Europos ekonominiu interesu grupiu, EEIG.