Choose your language:

English
Welsh
French
Italian
Dutch
German
Polish
Spanish
Catalan
Portuguese
Swedish
Danish
Finish
Norwegian
Estonian
Lithuanian
Latvian

© EUROPEAN SOIL AND WATER
ENGINEERING GROUP
Legal mentions
PRESENTACIÓ ESWEG | OBRES | PRESENTACIÓ AQUANEA | CONTACTE | GLOSARI   


      Aquanea, S.L. és una empresa apadrinada i assessorada per l'enginyer d'origen alemany Mr. Lothar Bestmann creador de tot una línia de materials de bioenginyeria que avui s'utilitzen arreu del món. Aquanea és l'única empresa europea que compta amb Mr. Bestmann com assessor.

Aquanea combina coneixements tecnològics en el camp del control de l'erosió, restauració de rius, creació d'aiguamolls...amb la distribució amb molts productes exclusius de bioenginyeria, eines de moltes d'aquestes solucions.

Perquè firmes tan importants de tot el món com NAG, DELTALOK, MAIBAC...ens han seleccionat com a distribuïdors exclusius? Perquè saben que coneixem bé els problemes, els seus productes i com utilitzar-los. Aquanea va rebre un premi especial de NAG com a International most improved company l'any 2004 a Nashvill (USA).

Les tècniques d'enginyeria biològica o bioenginyeria s'estan desenvolupant enormement en els darrers anys al món. A l'aparició de noves tècniques i productes es suma la demostració de la seva viabilitat . Avui dia el 90% dels problemes enginyerils són solucionables amb aquestes noves tècniques. Aquests sistemes sempre presenten avantatges ambientals i tenen molt pocs efectes secundaris però a més en molts dels casos resulten directament més barats que l'enginyeria tradicional.

Tots aquests productes i tècniques tenen moltes possibilitats però hi ha quatre claus perquè funcionin:

- Conèixer bé el perquè de formes, estructures, materials...i per tant entendre on i com cal usar-los.
- Cconèixer els detalls de la seva correcta utilització i instal·lació.
- Cal haver adaptat aquestes tècniques als ambients on s'ubiquen. Molts materials tenen origen en climes continentals i cal adaptar-los a altres zones com el mediterrani.
- Conèixer bé quines espècies i ecotips locals poden ser usats.

El territori està ple de mals i bons productes mal instal·lats, imitacions i errors tècnics.

Des de Aquanea treballem per oferir solucions als problemes ambientals amb una major eficàcia, menys cost i major integració ambiental. Tenim productes però venem solucions.    Aquanea, S.L. is a Spanish company with activities all around the Iberica peninsular. The company is proud to be the only European company with Dipl Ing. Lothar Bestmann as a mentor and friend, who invented and designed modern ways of hydro bioengineering. The products and techniques he created are in compliance with the demand to protect the environment and nature. Bestmann's Systems are used worldwide and today are acknowledge standard technique.

Aquanea combines technological concepts related with erosion control, river restoration, wetlands soil stabilisation. We have the exclusive commercial distribution of a number of the most important products for bioengineering purpose to solve today's problems.

Important firms with worldwide activities such as NORTH AMERICAN GREEN, DELTALOK, MAIBACH… adopted us as to become exclusive distributors. They are aware that we know the problems, their products and how to use them. Aquanea received a special reward from NAG as an International most improved company year 2004 in Nashville (USA).

The biological engineering techniques have improved a lot during the last decades all around the world. The success of new developed products demonstrate their viability. Nowadays many engineering problems can be solved by the new techniques. These systems have always create a positive impact on the environment with hardly any secondary effects. Moreover in many cases they are more convenient and cheaper than the traditional engineering.

All this products and techniques have a big potential, however there are some basic principals which must be known and followed:

- To detect the characteristics of all the shapes, structures, materials and also understand their specific use.
- The knowledge how to handle, use and install the materials.
- The necessity to adapt all this techniques to the environment in which they are going to be placed. Lots of materials have their origin in continental climate conditions hence they needed to be adapted to the local Mediterranean conditions.
- It is necessary to know all about local species and ecotypes that can be can be used.

Aquanea offers long lasting solutions with great efficiency to protect and improve the quality of our environment. We have ideas, products and we sell solutions to meet with the demands and needs of our customers.

Performance and reliability are the guidelines of our work