Choose your language:

English
Welsh
French
Italian
Dutch
German
Polish
Spanish
Catalan
Portuguese
Swedish
Danish
Finish
Norwegian
Estonian
Lithuanian
Latvian

© EUROPEAN SOIL AND WATER
ENGINEERING GROUP
Legal mentions
ESWEG PRESENTATION | CASES HISTORY | COMPANY PROFILES | CONTACT | GLOSSARY   

   Mere end 25 års ekspertise inden for skråningsstabilisering og erosionskontrol, sikring af vandløb, åbrinker og kyster, behandling af vådområder og rensning af overfladevand samlet under samme tag.

 

Den 25. august 2006 blev EUROPEAN SOIL AND WATER ENGINEERING GROUP EEIG registreret i Sverige med henblik på fælles europæisk og global markedsføring, forening af individuelle kompetencer i større projekter, standardisering af produkter, fælles forskning og udvikling af systemer inden for ingeniørbiologi.

De stiftende medlemmer er AquaTerra Solutions S.A.R.L. (Frankrig), Aquanea (Spanien), Ökon Vegetationstechnik Gmbh (Tyskland), Salix River & Wetland Services Limited (Storbritannien) samt Thulica AB (Sverige), der alle repræsenterer unikke kompetencer og erfaringer fra mere end 1.000 gennemførte projekter i Europa.

Konsekvenserne for miljøet i infrastrukturprojekter er i dagens samfund et vigtigt spørgsmål. Der lægges stor vægt på tiltag, der kan modvirke negativ påvirkning af flora, fauna og habitater i et større perspektiv.

Ingeniørbiologien tilbyder et overordnet hensyn med løsninger, hvor systemerne udvælges med miljø, teknik og økonomi i centrum. Resultatet bliver teknisk og økonomisk optimerede løsninger i balance med naturen.

Den nye virksomhed giver sine medlemmer fælles ressourcer og repræsenterer den største samlede kapacitet i Europa og formodentlig i hele verden.

Formålet med et sådant samarbejde mellem kolleger inden for EU støttes af EEIG-forordningen, EØF nr. 2137/85, juli 1985, vedrørende europæiske økonomiske firmagrupper.